Владините лидери повеќе пати ја посетија фабриката во мајсино за да извршат увид во производството на маски за превенција од епидемија

2021/02/03

Со цел да се направи стандардизиран процесот на производство на материјали за превенција од епидемија и да се консолидираат темелите на првата линија на одбрана за работа со превенција од епидемија, водачите на нашата градска влада повеќе пати ја посетија фабриката во Масино за инспекции за да го водат производството на превенција од епидемија материјали.
Лидерот истакна дека за време на вонредни периоди, гледајте и помагајте едни на други. Епидемијата никогаш не ја замрзнала loveубовта, а маските исто така можат да предизвикаат топлина меѓу луѓето. Строго бараат од претпријатијата да ги задоволат понудата и побарувачката на пазарот што е можно под претпоставката на строга контрола на квалитетот. Застани!

Целиот персонал на „мајсино“ строго ќе ги имплементира релевантните стандарди за производство на меѓународни материјали за превенција од епидемија и ќе придонесе за работата за превенција од епидемија!